• contributie

    0 comments

  Lidmaatschap en contributie DNIJ 2016-2017
  DNIJ kent 2 vormen van lidmaatschap. Er word onderscheid gemaakt tussen ondersteunende en actieve leden.
  In verband met het gebruik van de kunstijsbaan in Apeldoorn loopt het lidmaatschap van 1 oktober t/m 30 september. De leeftijdspijldatum voor de contributie is gelijk aan die van de KNSB leeftijdscategorieen voor het schaatsen en is 1 juli.
  1. Ondersteunend lid (€ 25,-)
  Een ondersteunend lid is niet meer actief trainend lid maar draagt de schaats- en skeelervereniging DNIJ wel een warm hart toe. Ondersteunende leden zijn van harte welkom op alle nevenactiviteiten rond de vereniging.
  2. Actief lid (Pupillen € 55,- Junioren € 75,- en Senioren/Masters € 90,-)
  Binnen het schaatsen en skeeleren staan trainingen en wedstrijden centraal. Daarnaast kent de vereniging recreatieve en nevenactiviteiten. Met de actieve leden wordt bedoeld de leden die actief gebruik maken van de trainingsactiviteiten en/of de schaats- en skeelerbaan in Apeldoorn. Actieve leden kunnen dus deelnemen aan alle schaats- en/of skeeleractiviteiten van de vereniging. Het betreft trainings- en wedstrijdactiviteiten alsmede nevenactiviteiten.

  Wintertrainingen: Schaats- en zaaltrainingen;
  Zomertrainingen: Skeeler-, fiets- en bostrainingen;
  Schaatswedstrijden: Clubkampioenschappen en wedstrijden op de baan in Apeldoorn;
  Schaatswedstrijden: Regionaal in Deventer (KNSB, licentie vereist);
  Skeelerwedstrijden: Van Benthumcup
  Kunstschaatsen en kunstskeeleren: Baantrainingen, zaaltrainingen, wedstrijden en evenementen
  Opzeggen lidmaatschap
  Als je je lidmaatschap weer wilt opzeggen kun je dit eenvoudig doen door een mailtje of een telefoontje naar Herman Bakker. Doet dit bij voorkeur voor 1 september omdat 1 oktober het nieuwe lidmaatschapsjaar weer ingaat!

  Toelichting op de contributiebedragen
  Het contributiebedrag voor actieve leden is samengesteld uit een basisbijdrage en een bijdrage voor het gebruik van de kunstijs- en skeelerbaan. Vanaf 2012 is er geen kunstijs meer op de ijsbaan en is er een korting toegepast op de oude contributie van respectievelijk €70,-, €90,- en €110,-.
  In de contributie van alle actieve leden zijn begrepen:

  Kosten van secr. en admin. Werkzaamheden;
  Abonnement op kunstijs- en skeelerbaan (zowel op cluburen als de algemene openingsuren);
  Deelname aan trainingskampen en andere (recreatieve) sportactiviteiten (fietsweekend etc…);
  Deelname aan jaarlijks BBQ, ALV;
  Deelname aan nevenactiviteiten;
  Lidmaatschap KNSB + Verzekering;
  Solidariteitsbijdrage (ofschoon niet alle leden evenveel gebruik maken van alle activiteiten van DNIJ is het lidmaatschap voor iedereen het zelfde. Leden worden geacht dit te accepteren en op deze wijze hieraan bij te dragen. DNIJ tracht de kosten zo laag mogelijk te houden door de inzet van zoveel mogelijk vrijwilligers).
  KNSB Schaatstrainingen in Deventer
  Als je in het winterseizoen 2016 -2017 ook in één van onze DNIJ-trainingsgroepen wilt schaatsen op de ijsbaan in Deventer dan kun je ook een baankaart voor 1 of meerdere trainingsavonden afnemen. Hiervoor moet je wel een KNSB-licentie hebben (met uitzondering van de senioren en masters op de door de KNSB Overijsel toegekende uren waar dit niet verplicht is). Als je ook wilt deelnemen aan wedstrijden kun je hiervoor ook nog een wedstrijdkaart Deventer afnemen.

  De kosten voor het komende schaatsseizoen zijn nu nog niet bekend. Binnenkort volgt hieronder een overzicht van deze kosten.
  De trainingen in Deventer zijn voor de junioren en senioren bedoeld om te trainen en de schaatstechniek te verbeteren maar niet geschikt om te leren schaatsen. Hiervoor kunt u zolang er nog geen (kunst)ijs in Apeldoorn is gebruik maken van de schaatsschool in Deventer.

  In onderstaande tabel kun je de leeftijdscategorieën vinden die de KNSB hanteert.

  Leeftijdscategorieën KNSB