Contributie

Lidmaatschap en contributie DNIJ 2018-2019
DNIJ kent 2 vormen van lidmaatschap. Er word onderscheid gemaakt tussen ondersteunende en actieve leden.
In verband met het gebruik van de kunstijsbaan in Apeldoorn loopt het lidmaatschap van 1 oktober t/m 30 september. De leeftijdspijldatum voor de contributie is gelijk aan die van de KNSB leeftijdscategorieen voor het schaatsen en is 1 juli.
1. Ondersteunend lid (€ 25,-)
Een ondersteunend lid is niet meer actief trainend lid maar draagt de schaats- en skeelervereniging DNIJ wel een warm hart toe. Ondersteunende leden zijn van harte welkom op alle nevenactiviteiten rond de vereniging.
2. Actief lid (Pupillen € 60,- Junioren € 80,- en Senioren/Masters € 95,-)
Binnen het schaatsen en skeeleren staan trainingen en wedstrijden centraal. Daarnaast kent de vereniging recreatieve en nevenactiviteiten. Met de actieve leden wordt bedoeld de leden die actief gebruik maken van de trainingsactiviteiten en/of de schaats- en skeelerbaan in Apeldoorn. Actieve leden kunnen dus deelnemen aan alle schaats- en/of skeeleractiviteiten van de vereniging. Het betreft trainings- en wedstrijdactiviteiten alsmede nevenactiviteiten.

Wintertrainingen: Schaats- en zaaltrainingen;
Zomertrainingen: Skeeler-, fiets- en bostrainingen;
Schaatswedstrijden: Clubkampioenschappen en wedstrijden op de baan in Apeldoorn;
Schaatswedstrijden: Regionaal in Deventer (KNSB, licentie vereist);
Skeelerwedstrijden: Van Benthumcup
Kunstschaatsen en kunstskeeleren: Baantrainingen, zaaltrainingen, wedstrijden en evenementen

Abonnement op kunstijs- en skeelerbaan (zowel op cluburen als de algemene openingsuren);
Deelname aan trainingskampen en andere (recreatieve) sportactiviteiten (fietsweekend etc…);
Deelname aan jaarlijks BBQ, ALV;
Deelname aan nevenactiviteiten;
Lidmaatschap KNSB + Verzekering;
Solidariteitsbijdrage (ofschoon niet alle leden evenveel gebruik maken van alle activiteiten van DNIJ is het lidmaatschap voor iedereen het zelfde. Leden worden geacht dit te accepteren en op deze wijze hieraan bij te dragen. DNIJ tracht de kosten zo laag mogelijk te houden door de inzet van zoveel mogelijk vrijwilligers).

Opzeggen lidmaatschap
Als je je lidmaatschap weer wilt opzeggen kun je dit eenvoudig doen door een mailtje of een telefoontje naar de penningmeester. Doet dit bij voorkeur voor 1 september omdat 1 oktober het nieuwe lidmaatschapsjaar weer ingaat!
KNSB Schaatstrainingen in Deventer
Als je in het winterseizoen 2018 -2019 ook in één van onze DNIJ-trainingsgroepen wilt schaatsen op de ijsbaan in Deventer dan kun je ook een baankaart voor 1 of meerdere trainingsavonden afnemen. Hiervoor moet je wel een KNSB-licentie hebben (met uitzondering van de senioren en masters op de door de KNSB Overijssel toegekende uren waar dit niet verplicht is). Als je ook wilt deelnemen aan wedstrijden kun je hiervoor ook nog een wedstrijdkaart Deventer afnemen.

De kosten voor het komende schaatsseizoen zijn nu nog niet bekend. Binnenkort volgt hieronder een overzicht van deze kosten.