Belangrijke mededeling aan alle leden

Vandaag hebben we een behoorlijk drukke middag gehad op de ijsbaan. Dit is natuurlijk erg mooi. Echter is hierdoor ook de preparatie van het ijs uitgelopen en is per ongeluk het hek op slot geweest. Enkele leden hebben hierdoor voor een dicht hek gestaan en dit vinden we erg vervelend. In het bestuur hebben we hier vanavond bij stil gestaan en hebben besloten dat we de cluburen iets gaan inkorten. Tot op heden zijn er namelijk maar enkele leden al om 17:30 uur bij de baan. Ook gaan we goed toezien dat tijdens het publieksuur iedereen echt om 16:30 van het ijs is. Dit geeft ons meer tijd om het ijs goed te kunnen verzorgen voor de trainingsuren.
Voortaan starten de cluburen dan om 18:00 uur in plaats van 17:30 uur. We kunnen het ijs dan borstelen, schaven en zo nodig zelfs dweilen. Dit geldt dus ook voor de woensdagavond waarop de pupillentraining plaatsvindt.

Om bovengenoemde problemen aan de poort te voorkomen en om er op toe te zien dat alleen DNIJ-leden (liefst met pasje) en aangemelde leden van andere verenigingen binnen komen, zoeken we vrijwilligers die bij toerbeurt van 18.00 uur tot 19.45 uur bij de ingang willen gaan staan. Graag aanmelding via secr.dnij@gmail.com .
Voor een vlotte doorstroming bij de ingang, is het van belang dat iedereen zijn pasje ophaalt bij Herman Bakker. Dit kan op de baan op dinsdag 21 dec en woensdag 22 dec tijdens de cluburen. Daarna alleen nog op de woensdag of op afspraak bij Herman Bakker thuis. Je moet natuurlijk wel je contributie hebben overgemaakt!

Het Bestuur.